ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

Μάθημα «Πληροφορική και Εκπαίδευση»

 

Εαρινό Εξάμηνο 2003

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 «Ο Παγκόσμιος Ιστός ως Εργαλείο Έρευνας»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΔΡΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 ΑΜ : Μ541

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Σχέδιο μαθήματος στην θεματική ενότητα

«Ο Παγκόσμιος Ιστός ως Εργαλείο Έρευνας»

 

Περιεχόμενα

 

1. Εισαγωγή

2. Διδακτικός Στόχος

3. Σκοπός

4. Διδακτική προσέγγιση

5. Μέσα Διδασκαλίας - Υλικά – Προϋποθέσεις

6. Σύντομη Περιγραφή

7. Δομή μαθήματος

7.1. Περίοδος επικοινωνίας #1

7.1.1. Εισαγωγή – Εντοπισμός των αντικειμένων της θεματικής ενότητας

7.1.2. Δραστηριότητα 1

7.2. Περίοδος επικοινωνίας #2

7.2.1. Δραστηριότητα 2

7.2.2. Δραστηριότητα 3

7.2.3. Δραστηριότητα 4

7.3. Περίοδος επικοινωνίας #3

7.3.1. Δραστηριότητα 5

7.3.2. Δραστηριότητα 6

7.4. Περίοδος επικοινωνίας #4

7.4.1. Δραστηριότητα 7

7.4.2. Δραστηριότητα 8

8. Αξιολόγηση

9. Χρήσιμες πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτύο

10. Άλλες αναφορές

11. Παράρτημα (1) - Επεξήγηση Όρων

11.1. Λεξιλόγιο

11.2. Επεξήγηση Όρων Αναλυτικότερα

12. Παράρτημα (2) – Ξενόγλωσσα Θέματα παρμένα «αυτούσια»  από τον Παγκόσμιο Ιστό


1. Εισαγωγή

 

Ο πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο είναι πολλές και διάσπαρ­τες σε πολλούς εξυπηρετητές, που ο καθένας τους τις παρουσιάζει με το δι­κό του τρόπο. Φυσικά ο κάθε χρήστης του δικτύου δεν είναι δυνατόν να γνω­ρίζει σε ποιο σημείο του Διαδικτύου βρίσκεται πληροφορία σχετική με το θέ­μα που τον ενδιαφέρει.

«Χωρίς τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες για τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την παρουσίαση των πληροφοριών, η δυνατότητα του Παγκόσμιου Ιστού ως κόσμου γνώσης, θα μπορούσε να είχε χαθεί [John December (john@december.com)]».

Το πρόβλημα αυτό έχει περιοριστεί, με τη ύπαρξη των «μηχανών αναζήτη­σης-search engines». Οι μηχανές αυτές - με την χρήση κατάλληλου λογισμικού - συγκεντρώνουν περιοδικά και ομαδοποιούν τα περιεχόμενα από όλους σχεδόν τους εξυπηρετητές δημοσίευσης και παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα να αναζητά την πλη­ροφορία που τον ενδιαφέρει με τη χρήση λέξεων κλειδιών.

Σε αυτό το μάθημα, οι σπουδαστές θα εφαρμόσουν στο εργαστήριο - σε απευθείας σύνδεση - τις γνώσεις τους «αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό» στις πηγές πληροφοριών που οι ίδιοι θα εντοπίζουν. Θα μπορούν να επικυρώνουν την αξιοπιστία και επικαιρότητα της πληροφορίας που εντόπισαν και τελικά μόνοι τους - μέσω κουίζ γνώσεων - θα αυτοαξιολογήσουν τις ικανότητες τους.

 

2. Διδακτικός Στόχος

 

 • Η έρευνα και αξιολόγηση της ακρίβειας, σχετικότητας, καταλληλότητας, περιεκτικότητας των πληροφοριών που είναι δημοσιευμένες στο Διαδίκτυο
 • Η απόκτηση προσωπικής άποψης για τις πηγές πληροφοριών του Παγκόσμιου Ιστού
 • Η συνειδητοποίηση – κατανόηση  του τι εστί αξιόπιστη και επίκαιρη Ιστοσελίδα κατά την διαδικασία εντοπισμού πληροφοριών – θεμάτων έρευνας – αρχείων -προγραμμάτων

 

3. Σκοπός

Οι σπουδαστές θα πρέπει :

 1. Να εξοικειωθούν με την ορολογία του Παγκόσμιου Ιστού (Παράρτημα (1))
 2. Να μπορούν να εφαρμόσουν κριτήρια αξιολόγησης σε προκαθορισμένους Δικτυακούς Τόπους
 3. Να διεξάγουν μια αναζήτηση στον Ιστό και να δημιουργούν καταλόγους με πληροφορίες σχετικές και αξιόπιστες για μια θεματική ενότητα που θα τους δοθεί
 4. Να εξοικειωθούν με τις διάφορες τεχνικές αναζήτησης για να εντοπίσουν εκπαιδευτικές πληροφορίες αποτελεσματικά
 5. Να είναι σε θέση να εξηγήσουν, την σπουδαιότητα της on-line επιβεβαίωσης των πληροφοριών
 6. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις διαστρεβλωμένες πληροφορίες και τις πιθανές ελλείψεις-παραλείψεις στην πληροφορία και να το επιβεβαιώνουν σε απευθείας σύνδεση
 7. Να είναι σε θέση να επικυρώσουν Διαδικτυακές πηγές πληροφορίας, βάση των στοιχείων πιστοποίησης τους ή του ιδιοκτήτη τους, του περιεχομένου τους και της τρέχουσας χρήσης (κυκλοφορίας)
 8. Να είναι σε θέση να περιγράψουν τη δομή των διευθύνσεων URL και το πώς μέσω της διεύθυνσης URL και μόνο, μπορεί να προσδιορισθεί η αξιοπιστία της πληροφορίας

 

4. Διδακτική προσέγγιση

Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, η μέθοδος της έμμεσης διδασκαλίας αποτελεί μονόδρομο στην διδακτική του προσέγγιση. Ο διδάσκων θα θέτει ερωτήσεις με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου με τους σπουδαστές. Κατευθύνοντας-συντονίζοντας κατάλληλα την συζήτηση, οι σπουδαστές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την μεγάλη αξία του Παγκόσμιου Ιστού ως πηγή πληροφορίας. Σε κάθε στάδιο του διαλόγου, ο διδάσκων θα πρέπει να έχει φροντίσει να υπάρχουν οι κατάλληλες εργαστηριακές δραστηριότητες, έτσι ώστε τα όσα εκμαιεύονται μέσω του διαλόγου, οι σπουδαστές να μπορούν να τα επιβεβαιώνουν με την χρήση του Διαδικτύου. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας, έτσι ώστε ξεκινώντας με βασικά στοιχεία που αφορούν την «αναζήτηση στον Ιστό», όπως το ποια είναι η σωστή σύνταξη μιας ερώτησης σε μια μηχανή αναζήτησης, να προχωρήσουν στο να ανακαλύψουν τις σωστές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούν για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Προχωρώντας, σε συνδυασμό διαλόγου και δραστηριοτήτων θα πρέπει να εντοπίσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα της αναζήτησης πληροφοριών, εκτός των (κλασσικών) μηχανών αναζήτησης, όπως είναι οι Θεματικοί κατάλογοι (Subject Directories), οι Μετα-Μηχανές (Meta-Search-Engines), οι Βάσεις Δεδομένων Ειδικού Αντικειμένου (Specialty DataBases), οι Πύλες (Portals) και τα ειδικά προγράμματα αναζήτησης και plug-ins. Τέλος μέσω αντιπαραβολής των αποτελεσμάτων αναζήτησης του κάθε σπουδαστή με τα αντίστοιχα όλων των άλλων θα πρέπει να αντιληφθούν την σπουδαιότητα της αξιοπιστίας και τις επικαιρότητας των πληροφοριών.

5. Μέσα Διδασκαλίας - Υλικά - Προϋπόθεσης

 • υπολογιστές με δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδικτύου
 • λογισμικό επεξεργασίας κειμένου για τη λήψη των σημειώσεων
 • λογισμικό που παρέχει την δυνατότητα on-line συζητήσεων και την διανομή του ερευνημένου υλικού (προαιρετικά)
 • φυλλάδιο εργασίας με συμβουλές αναζήτησης
  Το Φυλλάδιο με τις συμβουλές αναζήτησης είναι σε μορφή PDF και απαιτεί για την ανάγνωση του την εγκατάσταση στους υπολογιστές του

  Χτυπήστε το εικονίδιο για να λάβετε «ελεύθερα» τον αναγνώστη PDF

 

6. Σύντομη Περιγραφή

Προσεγγίζοντας των Παγκόσμιο Ιστό ως πηγή μάθησης «μιας αχανούς βιβλιοθήκης θεμάτων-συγγραμμάτων», θα διεξάγουμε το μάθημα χωρίζοντας το στα ακόλουθα στάδια :

Α) Οι σπουδαστές θα πρέπει αντιληφθούν, την χρησιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού ως πηγής πληροφορίας

Β) Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, ότι αν δεν γνωρίζουν να διατυπώνουν-συντάσσουν σωστά τις ερωτήσεις τους, η «πολύτιμη Βιβλιοθήκη» είναι ουσιαστικά άχρηστη και μερικές φορές και επικίνδυνη

Γ) Θα πρέπει να εντοπίσουν τους πολλούς και διάφορους μηχανισμούς αναζήτησης που προσφέρει το Διαδίκτυο και να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε μηχανισμού. Έτσι θα καταλάβουν ότι - στην εκάστοτε περίπτωση - θα πρέπει να χρησιμοποιούν το κατάλληλο «εργαλείο»

Δ) Τέλος, θα πρέπει κατανοήσουν την σπουδαιότητα της ακρίβειας, της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της επικαιρότητας της πληροφορίας


7. Δομή μαθήματος

 

7.1. Περίοδος επικοινωνίας #1

7.1.1. Εισαγωγή – Εντοπισμός των αντικειμένων της θεματικής ενότητας


Μέσω διαλόγου οι σπουδαστές θα πρέπει να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις :

 • Πόσοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την έρευνα και στις διάφορες εργασίες τους;
 • Πώς θα αξιολογούσαν το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας, σε σύγκριση με τη σχολική βιβλιοθήκη και τη δημόσια βιβλιοθήκη;
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές επιμορφωτικού υλικού; Ποια είναι τα μειονεκτήματα;
 • Ποια είναι η διαφορά κάποιου υλικού δημοσιευμένου στο Διαδίκτυο και του υλικού που εκδίδεται σε βιβλία; (Η παραδοσιακή έκδοση, ενσωματώνει μια σειρά διατάξεων-διαδικασιών που λειτουργούν ως "σημεία ελέγχου", όπως οι διευθυντές σύνταξης (Editors), οι διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων και οι ελεγκτές έκδοσης. Στο Διαδίκτυο, οι συντάκτες κάποιου υλικού μπορούν να παρακάμψουν, όλα τα προαναφερθέντα σημεία ελέγχου. Εφ' όσον όποιος έχει - απλά - την τεχνογνωσία για να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, μπορεί να δημοσιεύσει τις σκέψεις του)
 • Ποιο ποσοστό των πληροφοριών που βρίσκετε στο Διαδίκτυο πιστεύετε ότι είναι αληθινές και μπορείτε να τις εμπιστευθείτε; όλες - τις περισσότερες – μερικές – καμία από αυτές;
 • Έχετε ποτέ επιβεβαιώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών που έχετε βρει στο Διαδίκτυο ώστε να  μπορείτε τις εμπιστευθείτε;
 • Τι κάνετε για να ελέγξετε ότι οι πληροφορίες που βρίσκετε στο Διαδίκτυο είναι αξιόπιστες;

"Είναι σημαντικό όλοι μας, τόσο οι ενήλικες αλλά πολύ περισσότερο οι νέοι, να μάθουμε να αναζητούμε τις πηγές πληροφορίας στο Διαδικτύου καλύτερα και να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους." (Στο σημείο αυτό του μαθήματος - οι σπουδαστές μπορούν να μιλήσουν στην τάξη, για τη σημασία των ικανοτήτων αναζήτησης και να συζητήσουν τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο - οι εκπαιδευτικοί τους  - να τους ενημερώσουν για τις μεθόδους, τρόπους και στρατηγικές αναζήτησης στο Διαδίκτυο, όπως και για τις όποιες κρυφές-συμβουλές (Tips) αυτοί γνωρίζουν).

7.1.2. Δραστηριότητα 1


Ρωτήστε τους σπουδαστές να αναλύσουν μια διεύθυνση URL (χρησιμοποιήστε την λίστα στο τέλος του μαθήματος στην οποία εμπεριέχονται διευθύνσεις Διαδικτυακών τόπων
με τις πιο συνηθισμένες ονοματολογίες σύνταξης). Επιβεβαιώστε ότι έχει γίνει κατανοητό από τους σπουδαστές ότι η ονοματολογία των διαδικτυακών τόπων ακολουθεί περισσότερο ένα εθιμοτυπικό πρότυπο, χωρίς σε καμιά περίπτωση αυτό να είναι  δεσμευτικό. Μια ιστοσελίδα που στην ονομασία της υπάρχει για παράδειγμα η επέκταση "edu" δεν είναι απαραίτητα μια εκπαιδευτική περιοχή, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια προσωπική σελίδα. Συζητήστε για τους καταλόγους αρχείων. Τέλος ζητήστε από τους σπουδαστές σας να διαβάσουν την ιστορία και τους προβληματισμούς ενός συν-σπουδαστή τους, που και ο ίδιος είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση με αυτούς, όταν του είχε ανατεθεί να βρει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες για το «Ολοκαύτωμα», στην διεύθυνση http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/handouts/internet/teaching_zack.cfm

 

7.2. Περίοδος επικοινωνίας #2

 

7.2.1. Δραστηριότητα 2


Οι σπουδαστές θα πρέπει να προσδιορίσουν το τι εστί Παγκόσμιος Ιστός
(World Wide Web). Πόσοι από αυτούς έχουν ήδη "κάνει σερφ" τον Ιστό; Τους ρωτάτε, πώς βρήκαν πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον. Ήταν ικανοί να βρουν ακριβώς αυτό που έψαχναν; Αναθεωρήστε τις απόψεις τους σχετικά με το τι είναι οι μηχανές αναζήτησης (Web search engines) και οι κατάλογοι Διαδικτύου (Web directories) και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο. Διευκρινίστε, εάν απαιτείται, την ορολογία και τις μεταφορικές  εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο (μηχανή αναζήτησης, ψηφιακή διαίρεση, αόρατος Ιστός, κυβερνοχώρος, κλπ....). Κάντε τους επίδειξη και μερικά παραδείγματα των δυνατοτήτων αναζήτησης χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης, όπως το http://www.altavista.com

Αναζήτηση παραδείγματος :
mp3 "μουσική rock" - host:com + host:org
Αυτή η συμβολοσειρά αναζήτησης σημαίνει :

Αναζητώ αρχεία μουσικής τύπου mp3 με “μουσική rock (οι φράσεις πρέπει εμπερικλείονται σε double quotes), αποκλείοντας τις εμπορικές περιοχές (- host:com), συμπεριλαμβανομένων όμως των οργανισμών (+ host:org)

7.2.2. Δραστηριότητα 3


Οι σπουδαστές σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων, θα πρέπει να ερευνήσουν τις διάφορες κρυφές-συμβουλές αναζήτησης που παρέχονται στο φυλλάδιο συμβουλών αναζήτησης (βλέπε το υλικό). Δημιουργώντας μικρές ομάδες εργασίας, οι σπουδαστές θα πρέπει να εντοπίσουν σε πρώτη φάση Διαδικτυακούς Τόπους για ένα ερευνητικό θέμα της επιλογής τους και σε επόμενη φάση να τους αξιολογήσουν. Στην φάση της αξιολόγησης, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα διάφορα κριτήρια που έχουν διδαχθεί αλλά και όλα όσα οι ίδιοι έχουν ανακαλύψει και θεωρούν αξιόπιστα.

(Σημείωση : προκειμένου η δραστηριότητα αυτή να είναι ενδιαφέρουσα και παράλληλα σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος, προτείνετε, τα ερευνητικά θέματα των ομάδων εργασίας των σπουδαστών σας, να αφορούν θεματικές ενότητες που πρόκειται να διδαχθούν στο άμεσο μέλλων. Η δραστηριότητα αυτή θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά πριν αρχίσουν να εργάζονται στην αναζήτηση “εξειδικευμένων θεμάτων έρευνας”.

 

 

7.2.3. Δραστηριότητα 4


Οι σπουδαστές θα πρέπει ενημερώσουν όλες τις άλλες ομάδες εργασίας, με τα συμπεράσματα–αποτελέσματα της έρευνα τους, για το ερευνητικό θέμα που είχαν αναλάβει. Προαιρετικά για την δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσουν : Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το σύστημα τηλε-διάσκεψης που μπορεί να διαθέτει το εργαστήριο.

 

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικά παραδείγματα με «συμπεράσματα–αποτελέσματα τέτοιων ερευνών» :

 

·         Στην “προηγμένη αναζήτηση” (advanced search) του Yahoo (http://www.yahoo.com)

      Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής της αναζήτησή σας ώστε να περιοριστεί σε ένα συγκεκριμένο χρόνο ή χρονικό διάστημα

      Παραδείγματος χάριν, εάν ψάχνατε για τις πληροφορίες που αφορούν «μικροεπεξεργαστές», αλλά θέλετε τις πληροφορίες εκείνες μόνο που δημοσιεύτηκαν από το 2002 και μετά. Πηγαίνετε στην “προηγμένη αναζήτηση” και εκεί υπάρχει επιλογή για καθορισμό χρονικού διαστήματος

·         Στην μηχανή αναζήτησης AltaVista

ü      Χρησιμοποιώντας τη λέξη AND μεταξύ δύο λέξεων ή φράσεων, η μηχανή βρίσκει τις σελίδες ΚΑΙ με τις δύο λέξεις ή φράσεις

 π.χ. Υπολογιστές AND η διδασκαλία

ü      Χρησιμοποιώντας τη λέξη OR μεταξύ δύο λέξεων ή φράσεων, η μηχανή βρίσκει τις σελίδες με τουλάχιστον μια από τις δύο λέξεις ή φράσεις π.χ. laptops OR palmtops

ü      Η χρησιμοποίηση των λέξεων AND NOT μεταξύ δύο λέξεων ή φράσεων βρίσκει τις σελίδες με την επιθυμητή λέξη / φράση όπου η δεύτερη λέξη / η φράση δεν συμπεριλαμβάνεται π.χ. υπολογιστές AND NOT Compaq

ü      Η χρησιμοποίηση της λέξης NEAR μεταξύ δύο λέξεων ή φράσεων βρίσκει τις σελίδες όπου εκείνες οι λέξεις / φράσεις εμφανίζονται κοντά στη μια άλλη σε οποιαδήποτε κατάταξη π.χ. Jackie NEAR Silberg

ü      Για να βρει όλες τις σελίδες που περιέχουν τις παραλλαγές μιας λέξης, δηλ. παιδί, παιδιά, παιδική ηλικία, κλπ., χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τον αστερίσκο (wildcard) π.χ. παιδί *

ü      Ο αστερίσκος (*) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση σελίδων που μπορούν να περιέχουν παραλλαγές στην ορθογραφία μιας λέξης  π.χ. πληκτρολογώντας theat * γίνεται αναζήτηση σελίδων για το «θέατρο», (στα αγγλικά γράφεται theater ενώ στα γαλλικά theatre)

ü      Η εύρεση σελίδων που περιέχουν μια ιδιαίτερη εικόνα, όπως π.χ. «ωκεανός», γίνεται πληκτρολογώντας image:oceans

ü      Για να βρει τις σελίδες που περιέχουν μια λέξη στο URL, όπως π.χ. «οι υπολογιστές», γίνεται πληκτρολογώντας url:computers

·         Τα συμπεράσματα–αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας εργασίας με αντικείμενο : «Πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε μια στοιχειώδη τάξη»

ü      Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι υπερ-συνδέσεις στον δικτυακό τόπο http://www.worldsofsearching.org. Ήταν μια καλή τοποθεσία για να αρχίσει κάποιος την έρευνα του, επειδή έχει πολλές θεματικές ενότητες που αφορούν το κεφάλαιο «Web searching». Η μελέτη αυτών των θεματικών ενοτήτων, διευκολύνει πολύ στις περαιτέρω αναζητήσεις. Η θεματική ενότητα «ειδικές τεχνικές αναζήτησης», ήταν αρκετά χρήσιμη. Εξήγησε τον τρόπο χρήσης των double quotes, των τελεστών +, -, κλπ. και βοήθησε πολύ την ομάδας μας

ü      Συνεχίζοντας χρησιμοποιώντας το Hotbot.com (http://www.hotbot.com), θέσαμε την ερώτηση «τεχνολογία AND “στοιχειώδεις τάξεις”» και αυτό μας πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε το Lycos.com (http://www.lycos.com) ως καταλληλότερη μηχανή αναζήτησης για το αντικείμενο της έρευνας μας

ü      Σε αυτήν την μηχανή αναζήτησης, βρήκαμε ένα πολύ ενδιαφέροντα Διαδικτυακό Τόπο με URL, http://www.tecsoc.org που ασχολείται με «την έρευνα των αποτελεσμάτων της χρήσης της τεχνολογίας στην κοινωνία». Σκεφτόμαστε ότι αυτό θα μας βοηθήσει στην αναζήτησή μας για να αναπτύξουμε το θέμα της έρευνάς μας…

 

7.3. Περίοδος επικοινωνίας #3

 

7.3.1 Δραστηριότητα 5

 

Προετοιμασία Αναζήτησης

Οι σπουδαστές έχουν πλέον εξοικειωθεί στην χρήση των διάφορων τελεστών που απαιτούνται στην σύνταξη μιας σωστής ερώτησης στις μηχανές αναζήτησης. Στην δραστηριότητα αυτή λοιπόν, μέσω διαλόγου θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν είναι σωστό όταν τους τίθεται ένα «θέμα προς αναζήτηση» να τρέχουν απευθείας στον υπολογιστή τους, αλλά είναι προτιμότερο να σπαταλήσουν λίγο  χρόνο - πριν – ώστε να προετοιμάσουν την αναζήτησή τους. Όπως τελικά θα διαπιστώσουν, η διαδικασία της προετοιμασίας θα φέρει γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα τα επιζητούμενα αποτελέσματα.

 

Προετοιμασία Αναζήτησης– Απαραίτητα Βήματα :

 

 1. Καταγραφεί προτάσεων σε ένα χαρτί με το τι θέλεις να αναζητήσεις

«Θέλω να βρω πληροφορίες για τις πιο δημοφιλείς μεθόδους αδυνατίσματος»

«Ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο υπολογιστής που θέλω να αγοράσω»

 

 1. Προσδιορισμός των λέξεων κλειδιών (keywords)

«Θέλω να βρω πληροφορίες για τις πιο δημοφιλείς μεθόδους για χάσιμο βάρους»

«Ποια είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο υπολογιστής που θέλω να αγοράσω»

 

 1. Επιλογή συνώνυμων – εναλλακτικών λέξεων στα keywords που εντόπισα

δημοφιλείς    συνήθης    συνηθισμένο   αγαπητό

μέθοδος    τρόπος τεχνική τεχνικές

χάσιμο    χάνω    ελάττωση    ελαττώνω   

βάρος    παχύς    δίαιτα    αδυνάτισμα   αδύνατος

 1. Συνδύασε  Keywords – συνώνυμα – εναλλακτικές λέξεις

Συνδύασε συνώνυμες λέξεις με τον τελεστή «OR». Τοποθέτησε παρενθέσεις γύρω από κάθε συνδυασμό.

(δημοφιλείς OR συνήθης OR συνηθισμένο OR αγαπητό)

(μέθοδος OR τρόπος OR τεχνική OR τεχνικές)

(χάσιμο OR χάνω OR ελάττωση OR ελαττώνω)

(βάρος OR παχύς OR δίαιτα OR αδυνάτισμα OR αδύνατος)

 1. Χρησιμοποίησε τον αστερίσκο «*» στις παρόμοιες λέξεις

(δημοφιλείς OR συνηθ* OR αγαπητό)

(μέθοδος OR τρόπος OR τεχνικ*)

(χάσιμο OR χάνω OR ελάττω*)

(βάρος OR παχύς OR δίαιτα OR αδυν*)

 1. Συνδύασε τα παραπάνω με τον τελεστή «AND»

(δημοφιλείς OR συνηθ* OR αγαπητό) AND

(μεθόδους OR τρόπος OR τεχνικ*) AND

(χάσιμο OR χάνω OR ελαττω*) AND

(βάρος OR παχύς OR δίαιτα OR αδυν*) AND

 

 1. Έλεγξε την σωστή ορθογραφία

Οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν ότι οι λέξεις «keywords» που εισάγουμε στην φράση προς αναζήτηση είναι ορθογραφικά σωστές.

Αν λοιπόν σε όλα τα παραπάνω την λέξη «ελαττώνω - ελαττω*» την πληκτρολογήσουμε ως ελατόνω - ελατο*», είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψουν άρθρα σχετικά «με τις δημοφιλείς τεχνικές να λεπτύνουμε τα «έλατα»»

 

 

7.3.2. Δραστηριότητα 6

 

Οι σπουδαστές μέσω των ικανοτήτων αναζήτησης που έχουν αποκτήσει με την χρήση των Search Engines θα πρέπει να εντοπίσουν Άλλες-Νέες πηγές πληροφοριών στο Διαδικτύο, όπως :

Αφού εντοπίσουν τις παραπάνω εναλλακτικές πηγές αναζήτησης ως ορολογίες, θα πρέπει :

ü      μέσω διαλόγου να εξηγήσουν την χρησιμότητα των Νέων Πηγών

ü      τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές μεταξύ τους

ü      να δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα «θεμάτων έρευνας» για τα οποία θα επέλεγαν την χρήση κάποιου τύπου πηγής και όχι των άλλων

ü      τουλάχιστον τρεις από κάθε τύπο εναλλακτικής πηγής που εντόπισαν

 

 

7.4. Περίοδος επικοινωνίας #4

 

7.4.1. Δραστηριότητα 7


Αξιολόγηση των πηγών πληροφορίας του Διαδικτύου

 

Θέματα της συζήτησης : (παρμένα από την ιστοσελίδα,  «The Web as a Research Tool» )

 

 • Η Ακρίβεια των πληροφοριών του Διαδικτύου

Ø      Σχεδόν ο οποιοσδήποτε μπορεί να δημοσιεύσει κάτι στον Παγκόσμιο Ιστό

Ø      Πολλές δημοσιεύσεις δεν έχουν ελεγχθεί από κάποιον διευθυντή σύνταξης (Editor), διορθωτή τυπογραφικών δοκιμίων, ελεγκτή έκδοσης, …

 • Η Αξιοπιστία των πληροφοριών του Διαδικτύου

Ø      Τις περισσότερες φορές, είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορισθεί ο συντάκτης κάποιου κειμένου δημοσιευμένου σε κάποια ιστοσελίδα. Ακόμα και αν είναι καταχωρημένο το όνομα του συντάκτη, τα προσόντα του είναι συχνά απόντα

 • Η Αντικειμενικότητα των πληροφοριών του Διαδικτύου

Ø      Οι στόχοι / οι επιδιώξεις των προσώπων ή των ομάδων που παρουσιάζουν κάποιο υλικό, συχνά δεν δηλώνεται η δεν είναι σαφώς ξεκάθαροι

 • Η Επικαιρότητα των πληροφοριών του Διαδικτύου

Ø      Πολλές φορές, δεν υπάρχουν ημερομηνίες στις ιστοσελίδες. Ακόμα και αν υπάρχει μια ημερομηνία μπορεί να έχει διάφορες έννοιες :

Ημερομηνία Συγγραφής / Ημερομηνία Τοποθέτησης στον Ιστό / Ημερομηνία Τελευταίας αναθεώρησης

 

 

7.4.2. Δραστηριότητα 8


Αφού οργανώσετε τους σπουδαστές σας σε μικρές ομάδες εργασίας, θα πρέπει η κάθε ομάδα για να αξιολογήσει κάποια ιστοσελίδα (που θα επιλεχθεί από τον εκπαιδευτικό), στα πλαίσια κάποιου αντικειμένου έρευνας ή προγράμματος. Οι σπουδαστές εφαρμόζοντας τα κριτήρια που έχουν αναπτύξει για την αξιολόγηση των Διαδικτυακών τόπων θα πρέπει να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις (βλέπε χρήσιμες διευθύνσεις):

 1. Ποιος είναι ο δημιουργός ή ο συντάκτης της σελίδας / περιοχής;
 2. Η αποστολή, οι στόχοι, και οι σκοποί του δηλώνονται σαφώς;
 3. Ποια είναι η ημερομηνία, τελευταίας αναπροσαρμογής τις σελίδας;
 4. Τι γραφικά, κινούμενα σχέδια, εικόνες, και ήχοι υπάρχουν στην σελίδα;
 5. Απαιτείται η αποστολή κάποιων προσωπικών στοιχείων, για να επιτραπεί η πρόσβαση στον τόπο;
 6. Σε ποιο ακροατήριο στοχεύει ο συντάκτης του κειμένου;
 7. Υπάρχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις διεπαφής για τα σχόλια ή την ανατροφοδότησή σας;
 8. Η περιοχή περιλαμβάνει αναφορές (cross hyperlinks) και τα πιστοποιητικά;

Οι σπουδαστές θα πρέπει αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την αξιολόγησης τους (και όσα άλλα συμπεράσματα έχουν) για το αντικείμενο έρευνας που τους ανετέθη, στις άλλες ομάδες εργασίας με βασικό στόχο την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από όλους.

8. Αξιολόγηση

Πέρα της αξιολόγησης των 8 δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το σχέδιο μαθήματος,  οι σπουδαστές μπορούν να αυτοξιολογήσουν τις ικανότητες τους, εξερευνώντας τη Ιστοσελίδα "ιδιωτικών αστυνομικών Διαδικτύου" και να αποκριθούν στις ερωτήσεις διαγωνισμού γνώσεων που δίνονται ( http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/cgi/sesame?detective ).

 

9. Χρήσιμες πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτύο

 

 


10. Άλλες αναφορές

 

Alexander, J., Tate, M. A. Evaluating Web Resources

http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial-Library/webevaluation/webeval.htm

Armstrong, C.J., 1995d, Database quality criteria .

Art, Design, Architecture & Media Information Gateway (ADAM), 1996, About ADAM . http://adam.ac.uk/adam/

Bartelstein, A. and Zald, A., 1996, R545: Teaching students to think critically about Internet resources . University of Washington C&C/UWired Computer Training.

Ciolek, T.M., (ed.), 1996b, Information Quality WWW Virtual Library: the Internet guide to construction of quality online resources . http://www.ciolek.com/WWWVL-InfoQuality.html

December, J., 1994, Challenges for Web information providers . Computer-Mediated Communication Magazine, Vol. 1, no. 6, pp. 8-14. http://sunsite.unc.edu/cmc/mag/1994/oct/webip.html

December, J., 1996, Web development quality . http://www.december.com/web/develop/quality.html

Info Filter Project, 1996, Review title [i.e. Review template (model HTML format)] . http://www.usc.edu/users/help/flick/Infofilter/template.html

Jones, D., 1996, Critical thinking in an online world . http://www.library.ucsb.edu/untangle/jones.html

Lynch, P.J., Web style manual . http://info.med.yale.edu/caim/manual/contents.html

McLachlan, K., 1996, WWW CyberGuide ratings for content evaluation . http://www.cyberbee.com/guides.html

Memorial Library, Department of Education, 1996, Internet Source Validation Project .

Organising Medical Networked Information (OMNI) Consortium, 1996b, OMNI Guidelines for Resource Evaluation . http://omni.ac.uk/agec/evalguid.html

Ormondroyd, J., Engle, M. and Cosgrave, T., 1996. How to critically analyze information sources . Cornell University Library. http://www.library.cornell.edu/okuref/research/skill26.htm

Pratt, G.F., Flannery, P. and Perkins, C.L.D., 1996, Guidelines for Internet resource selection . College and Research Libraries News, Vol. 57, no. 3, March, pp. 134-135. http://purl.lib.vt.edu/

Rettig, J., 1995, Putting the squeeze on the information firehose: the need for ‘Neteditors and ‘Netreviewers . [Accessed: 4 Dec 1996] http://www.swem.wm.edu/firehose.html

Smith, A., 1996a, Criteria for evaluation of Internet information resources . http://www.vuw.ac.nz/~agsmith/evaln/

Smith, A., 1996b, Selection criteria for Internet information resources: a poll of members of info-quality-l . http://www.vuw.ac.nz/~agsmith/evaln/poll.htm

Smith, A., 1997, Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information Resources . The Public-Access Computer Systems Review 8, no. 3 http://info.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html

SOFWeb, 1996, Research and the Internet . http://www.sofweb.vic.edu.au/internet/research.htm

US Department of Education, 1999, World Wide Web (WWW) Policy and Procedures . http://www.ed.gov/internal/wwwstds.html

Victoria University of Wellington, Department of Library and Information Studies, 1995b, Module 12: The Internet: evaluation of Web information resources http://www.vuw.ac.nz/dlis/courses/523/m12inetev.htm

World Wide Web Consortium (W3C) http://www.w3.org/

 


11. Παράρτημα (1) - Επεξήγηση Όρων

 

11.1. Λεξιλόγιο :

 1. HTTP - πρωτόκολλο μεταφοράς Hypertext
 2. HTML - γλώσσα σήμανσης υπερκειμένων
 3. URL - ομοιόμορφος εντόπισης πόρων (Uniform Resource Locator)
 4. Search Engine – Διαδικτυακός τόπος, ο οποίος με την χρήση ειδικού λογισμικού (μηχανή αναζήτησης), εξειδικεύεται στον  εντοπισμό άλλων Διαδικτυακών τόπων και αρχείων
 5. AUP - αποδεκτή πολιτική χρήσης (Acceptable Use Policy)
 6. Netiquetteονοματολογία συντομεύσεων στο Διαδικτύου
 7. Portal Πύλη
 8. ISP Παροχέας υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service provider)
 9. Meta-Search Engine – Διαδικτυακός τόπος, που κάνει παράλληλη αναζήτηση σε πολλές Μηχανές Αναζήτητης
 10. WWW Παγκόσμιος Ιστός (Word Wide Web)
 11. Web Browser - Φυλλομετρητής

11.2. Επεξήγηση Όρων Αναλυτικότερα

WWW

Το παγκοσμίως γνωστό WWW ή 3W που προέρχεται από το World Wide Web, δηλαδή Παγκόσμιος Πληροφοριακός Ιστός, αποτέλεσε το όχημα της διάδο­σης και της ευρείας αποδοχής του Διαδικτύου έξω από την ακαδημαϊκή κοι­νότητα. Σχεδιάστηκε στο CERN, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, από τον Άγγλο Tim Berners-Lee και πολύ γρήγορα έγινε ευρύτατα αποδεκτό από την κοινότητα του Διαδικτύου.

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι η «πολυμεσική» όψη του δικτύου. Είναι ένα κατανε­μημένο σύστημα υπερμέσων -distributed hypermedia system- με μεγάλη ποι­κιλία τεχνολογιών. Πρόκειται για εφαρμογή πελάτη - εξυπηρετητή, υπάρχει δηλαδή ένας εξυπηρετητής -ο web server- που προσφέρει την πληροφορία και ένα κατάλληλο πρόγραμμα στο χρήστη, που την εμφανίζει στην οθόνη του υπό μορφή ηλεκτρονικών σελίδων με εικόνες, κείμενα, κλπ. Οι σελίδες αυτές ονομάζονται ιστοσελίδες (web pages).

 

Φύλλο-μετρητής (Browser)

Λέγεται τo πρόγραμμα που εμφανί­ζει τις ιστοσελίδες στην οθόνη και επιτρέπει τη μετάβαση μέσω συνδέσμων σε άλλες ιστοσε­λίδες του ίδιου ή άλλου εξυπηρετητή του Παγκόσμιου Ιστού.

Γνωστοί φυλλομε­τρητές είναι οι :

·         Internet Explorer της Microsoft,

·         Netscape Navigator της Netscape Communications,

·         NCSA Mosaic του National Center for Supercomputing Applications -Πανεπιστήμιο Illinnois

 

HTTP

Ο Παγκόσμιος Ιστός στηρίζεται στο πρωτόκολλο HTTP (HyperText Transfer Protocol) που καθορίζει την επικοινωνία του φυλλομετρητή με τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων

 

HTML (HyperText Markup Language)

Είναι μια γλώσσα περιγραφής υπερκειμένου, που καθορίζει το τρόπο γραφής των ιστοσελίδων. Με αυτήν ορίζεται η δομή ενός κειμένου και κα­ταγράφονται οδηγίες για τη μορφή του. Εναπόκειται στο φυλλομετρητή να παρουσιάσει τη σελίδα αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εκάστοτε μηχανή­ματος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια ιστοσελίδα να γίνεται αναγνώσιμη από οποιονδήποτε υπολογιστή ανεξάρτητα από τη σύνθεση του -έγχρωμη ή όχι οθόνη, μικρή ή μεγάλη ανάλυση οθόνης, κλπ. Είναι ευθύνη του φυλλομε­τρητή να εμφανίσει την ιστοσελίδα στο συγκεκριμένο μηχάνημα αξιοποιώ­ντας τους διαθέσιμους πόρους του. Έτσι, σε μια ασπρόμαυρη οθόνη είναι αδύνατον να αποδοθεί έγχρωμα μια έγχρωμη εικόνα ιστοσελίδας, η οποία θα αποδοθεί αλλά με αποχρώσεις του γκρι.

Λόγω της ταχείας εξέλιξης του Παγκόσμιου Ιστού, η HTML εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον ένα αρκετά πολύ­πλοκο και ισχυρό σύστημα παρουσίασης της πληροφορίας

 

W3C

To 1994 ιδρύθηκε το W3C - World Wide Web Consortium -, ένας διεθνής ορ­γανισμός με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοκόλλων κοινής αποδοχής που αφο­ρούν τον Παγκόσμιο Ιστό

 

Σελιδοδεί­κτες (bookmarks)

Σχεδόν όλοι οι φυλλομετρητές διαθέτουν διαδικασία με την οποία τα συχνά χρησιμοποιούμενα URL μπορούν να αποθηκευθούν κατάλληλα ως σελιδοδεί­κτες (bookmarks), έτσι που να μπορούν να ανασυρθούν εύκολα.

 

Πύλη Portal

Είναι ο όρος που χρησιμοποιεί­ται για τοποθεσίες που αποτελούν ελκυστικά σημεία «εισόδου» του χρή­στη στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι τοποθε­σίες αυτές παρέ­χουν μηχανισμό αναζήτησης αλλά και πληθώρα άλλων θεμάτων και συνδέ­σεων. Διαφέρουν από τις απλές μηχανές αναζήτη­σης στο ότι προ­σφέρουν πληροφο­ρία οργανωμένη και αξιολογημένη. Με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούν κατά το δυνατόν επιθυ­μίες μεγάλων ομά­δων χρηστών στους οποίους απευθύνο­νται και έτσι αποτε­λούν γι’ αυτούς την τοποθεσία με την οποία εκκινούν την πλοήγηση τους.

 

 

Search Engines

 

Altavista http://altavista.com/

Yahoo! http://www.yahoo.com/

Google http://www.google.com

Yahooligans!(kids) http://www.yahooligans.com/

All the Web http://www.alltheweb.com/advanced

ixquick http://www.ixquick.com/

Hotbot http://www.hotbot.com

Dogpile http://www.dogpile.com

WebCrawler http://www.webcrawler.com

Looksmart http://www.looksmart.com/

Ask Jeeves http://www.ask.com/index.asp

What is?.com http://whatis.techtarget.com/

Overture http://www.overture.com

Lycos http://www.lycos.com

logo.gif (6452 bytes)

kionas3.gif (7816 bytes)

lgoIN2.gif (2580 bytes)

goGreece Member Button

 

evresiy.gif (2490 bytes)

pathfinter.bmp (5814 bytes)

powerbytoxo88.gif (3328 bytes)

robbysmall.gif (5369 bytes)

Phantis1.gif (1097 bytes)

 

ingi.gif (11166 bytes)

findlinkgb.gif (5016 bytes)

thea2.gif (10876 bytes)

pythia-reg.gif (8812 bytes)

sp88x31.gif (2359 bytes)

logosm.gif (989 bytes)

 

btnfreestuff.gif (1375 bytes)

 

 

 

Το πρώτο κομμάτι ενός URL (πριν την άνω-κάτω τελεία) – περιγράφει το πρωτόκολλο

Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στον Παγκόσμιο Ιστό μπορούμε να προσπελάσουμε με την χρήση διάφορων πρωτοκόλλων

http://

a World Wide Web server (WWW)

ftp://

File Transfer Protocol

mailto:

Email

telnet://

Telnet

gopher://

Gopher

 

Εθιμοτυπικοί κωδικοί του Διαδικτύου

Το επίθεμα των URLs (μετά την τελευταία τελεία) συνηθίζεται να δηλώνει τον τύπο ή την Χώρα των Διαδικτυακών Τόπων http://www.netskills.ac.uk/TonicNG/content/detective/60.html

au Australia

ac, edu academic or educational servers

tr Turkey

co, com commercial servers

de Germany

gov government servers

fr France

org non-governmental, non-profitmaking organizations

uk United Kingdom

mil Military

 

us United States

net Network

 


12. Παράρτημα (2)

 

Θέματα σχετικά με το σχέδιο μαθήματος «αυτούσια» παρμένα από τον Παγκόσμιο Ιστό

 

SPECIALTY   DATABASES

Sometimes a specialty database will be more effective at finding what you need than a general search engine. Specialty databases are dedicated to collecting relevant sites for a particular subject. For example, Findlaw targets legal resources and Achoo! collects health and medical sites.

Click the links below for practice exercises.Beaucoup lists more than 1,200 engines, directories, and indices from around the world.

Price's Direct Search links to a wide variety of business, government, humanities, legal, news, and science databases.

At Search.com, search more than 100 specialized databases.

If you can't find it at any of the sites above, try Internets - another comprehensive specialty database directory.

 

META - SEARCH   ENGINES

 

Meta-search engines (also know as multi-threaded engines) search several major engines at once. Meta-search engines do not crawl the Web or maintain a database of web pages. Instead, they act as a middle agent, passing on the query to the major engines and then returning the results. Because the major search engines often produce very different results, meta-search engines provide a quick way to determine which engines are retrieving the best match for your information need.

Because search engines vary in ability to interpret complex searches, meta-search engines work best with simple searches.

Click the links below for practice exercises.Dogpile searches 8 search engines and subject directories as well as newsgroups, business news, and newswires. Dogpile supports full Boolean logic and phrase searching.

Vivisimo clusters results from 8 search engines and subject directories into convenient topic categories. Use implied Boolean logic (+/-) and phrase searching.

At MetaCrawler, submit queries to 7 search engines and subject directories. Use implied Boolean logic (+/-) and phrase searching.

 

SUBJECT   DIRECTORIES

 

A subject directory is a catalog of sites collected and organized by humans. Subject directories are often called subject "trees" because they start with a few main categories and then branch out into subcategories, topics, and subtopics. To find the homepage for the Atlanta Braves at Yahoo!, for example, select "Recreation & Sports" at the top level, "Sports" at the next level, "Baseball" at the third level, "Major League Baseball" at the fourth level, "Teams" at the fifth level, then finally "Atlanta Braves."

Because humans organize the websites in subject directories, you can often find a good starting point if your topic is included. Directories are also useful for finding information on a topic when you don't have a precise idea of what you need. Many large directories include a keyword search option which usually eliminates the need to work through numerous levels of topics and subtopics.

Because directories cover only a small fraction of the pages available on the Web, they are most effective for finding general information on popular or scholarly subjects. If you are looking for something specific, use a search engine.

Click the links below for practice exercises.Yahoo! is the largest subject directory on the Internet and is an excellent site for finding topics that appeal to the general public.

If you can't find it at Yahoo!, try Looksmart - another great directory for locating popular sites.

The Open Directory lists scholarly and popular websites.

At About.com, you'll find a directory with a twist. Each topic area has an assigned "Guide" responsible for writing articles and organizing links on the topic.

Three other useful directories for scholarly research are the Internet Public Library, the Librarians' Index to the Internet, and the The WWW Virtual Library.


 

SEARCH   ENGINES

 

Search engines are very different from subject directories. While humans organize and catalog subject directories, search engines rely on computer programs called spiders or robots to crawl the Web and log the words on each page. With a search engine, keywords related to a topic are typed into a search "box." The search engine scans its database and returns a file with links to websites containing the word or words specified. Because these databases are very large, search engines often return thousands of results. Without search strategies or techniques, finding what you need can be like finding a needle in a haystack.

To use search engines effectively, it is essential to apply techniques that narrow results and push the most relevant pages to the top of the results list. Below are a number of strategies for boosting search engine performance. When a "practice" link appears, click on the link to practice the technique with AltaVista's search engine.

 

IDENTIFY  KEYWORDS

When conducting a search, break down the topic into key concepts. For example, to find information on what the FCC has said about the wireless communications industry, the keywords might be:

FCC   wireless   communicationBOOLEAN  AND

Connecting search terms with AND tells the search engine to retrieve web pages containing ALL the keywords.

FCC   and   wireless   and   communication

The search engine will not return pages with just the word FCC. Neither will it return pages with the word FCC and the word wireless. The search engine will only return pages where the words FCC, wireless, and communication all appear somewhere on the page. Thus, AND helps to narrow your search results as it limits results to pages where all the keywords appear.

Practice AND

BOOLEAN  OR

Linking search terms with OR tells the search engine to retrieve web pages containing ANY and ALL keywords.

(FCC  or  wireless  or  communication)

When OR is used, the search engine returns pages with a single keyword, several keywords, and all keywords. Thus, OR expands your search results. Use OR when you have common synonyms for a keyword. Surround OR statements with parentheses for best results. To narrow results as much as possible, combine OR statements with AND statements.

For example, the following search statement locates information on purchasing a used car:

(car  or  automobile  or  vehicle)  and  (buy  or  purchase)  and  used

Practice OR & AND

BOOLEAN  AND  NOT

AND NOT tells the search engine to retrieve web pages containing one keyword but not the other.

dolphins   and  not   Miami

The above example instructs the search engine to return web pages about dolphins but not web pages about the "Miami Dolphins" football team. Use AND NOT when you have a keyword that has multiple meanings. The need for AND NOT often becomes apparent after you perform an initial search. If your search results contain irrelevant results (e.g., Saturn the car rather than Saturn the planet), consider using AND NOT to filter out the undesired websites.

Practice AND NOT

IMPLIED  BOOLEAN:  PLUS  &  MINUS

In many search engines, the plus and minus symbols can be used as alternatives to full Boolean AND and AND NOT. The plus sign (+) is the equivalent of AND, and the minus sign (-) is the equivalent of AND NOT. There is no space between the plus or minus sign and the keyword.

NOTE: AltaVista's Simple Search requires the use of plus and minus rather than AND, OR, and AND NOT.

+welding   +process

+Saturn   -car

couch   sofa

IMPORTANT: Use AltaVista's Simple Search for implied Boolean (+/-) searches, and use AltaVista's Advanced Search for full Boolean (AND, OR, AND NOT) searches.

Practice Implied Boolean (+/-)

PHRASE  SEARCHING

Surrounding a group of words with double quotes tells the search engine to only retrieve documents in which those words appear side-by-side. Phrase searching is a powerful search technique for significantly narrowing your search results, and it should be used as often as possible.

"John F. Kennedy"

"Walt Disney World"

"global warming"

For best results, combine phrase searching with implied Boolean (+/-) or full Boolean (AND, OR, and AND NOT) logic.

+"heart disease"   +cause

"heart disease"   and   cause

The above example tells the search engine to retrieve pages where the words heart disease appear side-by-side and the word cause appears somewhere else on the page.

NOTE ON IMPLIED BOOLEAN LOGIC (+/-): When a phrase search is combined with additional keywords using implied Boolean logic (+/-), you must put a plus or minus sign before the phrase as well as the other keywords. If the search involves a phrase with no additional keywords (e.g., "Walt Disney World"), the plus sign before the quotes is optional.

Practice Phrase Searching (Implied)

Practice Phrase Searching (Full Boolean)

PLURAL FORMS, CAPITAL LETTERS, AND ALTERNATE SPELLINGS

Most search engines interpret lower case letters as either upper or lower case. Thus, if you want both upper and lower case occurrences returned, type your keywords in all lower case letters. However, if you want to limit your results to initial capital letters (e.g., "George Washington") or all upper case letters, type your keywords that way.

Like capitalization, most search engines interpret singular keywords as singular or plural. If you want plural forms only, make your keywords plural.

A few search engines support truncation or wildcard features that allow variations in spelling or word forms. The asterisk (*) symbol tells the search engine to return alternate spellings for a word at the point that the asterisk appears. For example, capital* returns web pages with capital, capitals, capitalize, and capitalization.

Practice Truncation (Implied)

Practice Truncation (Full Boolean)

TITLE  SEARCH

Field searching is one of the most effective techniques for narrowing results and getting the most relevant websites listed at the top of the results page. A web page is composed of a number of fields, such as title, domain, host, URL, and link. Searching effectiveness increases as you combine field searches with phrase searches and Boolean logic. For example, if you wanted to find information about George Washington and his wife Martha, you could try the following search:

 +title:"George Washington"  +President  +Martha

title:"George Washington"  and  President  and  Martha

The above TITLE SEARCH example instructs the search engine to return web pages where the phrase George Washington appears in the title and the words President and Martha appear somewhere on the page. Like plus and minus, there is no space between the colon (:) and the keyword.

Practice Title Searching (Implied)

Practice Title Searching (Full Boolean)

DOMAIN  SEARCH

In addition to the title search, other helpful field searching strategies include the domain search, the host search, the link search, and the URL search. The DOMAIN SEARCH allows you to limit results to certain domains such as websites from the United Kingdom (.uk), educational institutions (.edu), or government sites (.gov).

+domain:uk   +title:"Queen Elizabeth"

domain:uk   and   title:"Queen Elizabeth"

+domain:edu   +"lung cancer"   +smok*

domain:edu   and   "lung cancer"   and   smok*

 

The current U.S. domains are the following:

                                    .com   =   a commercial business
                                    .edu    =   an educational institution
                                    .gov    =   a governmental institution
                                    .org     =   a non-profit organization
                                    .mil     =   a military site
                                    .net     =   a network site

Most websites originating outside the U.S. have a country domain indicating the country of origin. For a list of all country domains, visit this site.


Practice Domain Searching (Implied)

Practice Domain Searching (Full Boolean)

HOST  SEARCH

The HOST SEARCH comes in handy when you need to find something located at a large site that does not have an internal search engine. With this search technique, you can search all the pages at a website (contained in the engine's database) for keywords or phrases of interest.

NOTE: Because the major search engines do not always log an entire website, use an internal search engine, if the website has one, for best results.

+host:www.disney.com   +"special offer"

host:www.disney.com   and   "special offer"


Practice Host Searching (Implied)

Practice Host Searching (Full Boolean)

URL  SEARCH

The URL SEARCH limits search results to web pages where the keyword appears in the URL or website address. A URL search can narrow very broad results to web pages devoted to the keyword topic.

+url:halloween   +title:stories

url:halloween   and   title:stories


Practice URL Searching (Implied)

Practice URL Searching (Full Boolean)

LINK SEARCH

Use the LINK SEARCH when you want to know what websites are linked to a particular site of interest. For example, if you have a home page and you are wondering if anyone has put a link to your page on their website, use the Link search. Researchers use link searches for conducting backward citations.

link:www.pepsi.com

link:www.ipl.org/ref/


Practice Link Searching (Implied)

Practice Link Searching (Full Boolean)


 

 

AltaVista Search Engine  Main Page

 

 

 

   Web   

   Images   

   MP3/Audio   

   Video   

   Directory   

   News   

 

 

 

  

  

   More Precision

 

 

SEARCH: Worldwide or Select a country       RESULTS IN:  All languages Greek, English

 


Get the AltaVista Toolbar.

 

Business Services     Submit a Site     Advertise     About AltaVista     Help

© 2003 AltaVista

 

 


 

 

AltaVista Directory Main Page

 

 


AltaVista

 

 

 

 

   Web   

   Images   

   MP3/Audio   

   Video   

   Directory   

   News   

      Help

 

 

 

  

  

 

 

AltaVista Global Directory - Browse These Categories to Find Editor-Reviewed Sites

Arts
MoviesTelevisionMusic...
 

 

Home
FamilyConsumersCooking...
 

 

Regional
USCanadaUKEurope...
 

Business
JobsReal EstateInvesting...
 

 

Kids and Teens
ArtsSchool TimeTeen Life...
 

 

Science
BiologyPsychologyPhysics...
 

Computers
InternetSoftwareHardware...
 

 

News
MediaNewspapersWeather...
 

 

Shopping
AutosClothingGifts...
 

Games
Video GamesRPGsGambling...
 

 

Recreation
TravelFoodOutdoorsHumor...
 

 

Society
PeopleReligionIssues...
 

Health
FitnessMedicineAlternative...
 

 

Reference
MapsEducationLibraries...
 

 

Sport
BaseballSoccerBasketball...
 

World
DeutschEspañolFrançaisItalianoJapaneseNederlandsPolskaSvenska...
 

 

 

 

 

 


Teaching Zack to Think

The original version of this document was written by Alan November for the September 1998 edition of High School Principal Magazine. The original online version of this article can be found on the Educational Renaissance Planners web site. Adapted with permission.
As more and more students access the Internet for research, it's essential that they learn how to validate online information. The Internet is a place where you can find "proof" of essentially any belief system that you can imagine. And, for too many students, "If it's on the Internet, it must be true."

The following story is also true.

Fourteen year old Zack was asked to research a unique topic for his history class. Zack knew a bit about using reliable sources on the Internet, so when he found some information on a Web page on the Northwestern University site he felt sure that he had found a reliable source of information for his project. The topic was unique too—Holocaust Revisionism—Zack had never heard of that before, so he decided to write his history paper on "How the Holocaust Never Happened."

Zack found his "information" from a Web page at javascript:HandleLink('cpe_2496_0','CPNEWWIN:child^toolbar=1,location=1,directory=0,status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1@http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/index.html');, titled "Home Web Page of Arthur R. Butz." On his low-key home page, Butz explained that he wrote "A short introduction to the study of Holocaust revisionism" and that his material was intended for "advanced students of Holocaust revisionism." At the top of the page Butz identified himself as "Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, Northwestern University."

His article began with the following:

I see three principal reasons for the widespread but erroneous belief in the legend of millions of Jews killed by the Germans during World War II: 

US and British troops found horrible piles of corpses in the west German camps they captured in 1945 ..., there are no longer large communities of Jews in Poland, and historians generally support the legend. 

During both world wars Germany was forced to fight typhus, carried by lice ... that is why all accounts of entry into the German concentration camps speak of shaving of hair and showering and other delousing procedures, such as treatment of quarters with the pesticide Zyklon. That was also the main reason for a high death rate in the camps, and the crematoria ... 

Look at the above situation from the perspective of a 14-year-old, untrained to think critically about information. He's researching the Holocaust, and suddenly finds this Web page. His teacher told him to find a unique topic, and this certainly fit the bill. The page is simple and clear. It's written in a calm, logical tone. The page is clearly intended for experts in its field. Best of all is the source: Northwestern University! And a professor to boot! Perfect.

Or is it? Outline some of the methods Zack could have used to critically evaluate the information that he found on Professor Butz's Web page. What clues may have indicated that this Web page wasn't as reliable a source of information as it initially appeared to be?

Check Your Answers Click here for some suggestions and strategies to help Zack verify the information that he has found.