Ο νέος χρόνος

Ο νέος χρόνος που “ρχεται,

υγεία να μας φέρει,

και μία δίμετρη ξανθιά

κουράστηκε το χέρι…


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr