Τι δεν μπορεί να βραχεί ;

Τι δεν μπορεί να βραχεί ;

Το νερό !!!!!!!!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr