Τι κοινό έχουν τα βιβλία με τα δέντρα ;

Τι κοινό έχουν τα βιβλία με τα δέντρα ;

Τα φύλλα !!!!!!!!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr