Ποιά φρούτα μας παρακινούν σε φλυαρία ;

Ποιά φρούτα μας παρακινούν σε φλυαρία ;

Τα μήλα !!!!!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr