Ο πρόεδρος

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ρωτάει μία μάλλον μεσόκοπη μάρτυρα:

- Πόσο ετών είστε ;

- Είκοσι πέντε, απαντάει εκείνη αμέσως.

Ο πρόεδρος πιστεύει ότι δεν άκουσε καλά.

- Πόσο είπατε ;

- Είκοσι πέντε !

- Α, λέει ο πρόεδρος. Και πόσο ετών γεννηθήκατε;

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr