Πως λέγεται το αυτοκίνητο που ανεβαίνει στο βουνό ;

Πως λέγεται το αυτοκίνητο που ανεβαίνει στο βουνό ;

Κάρβουνο !!!!!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr