μια περικεφαλαία

– Πες καμία ιδέα να πουλήσω μια περικεφαλαία αντίκα που έχω.

– Βάλτη σε αγγελία.

– Και τι να γράψω;

– Ζητείται ***** για περικεφαλαία.

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr