Το κρεβάτι


- Τί κάνουν οι ξανθιές πριν κοιμηθούν;

- Δένονται στο κρεβάτι τους για να μην τις πάρει ο ύπνος!


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr