Επίμονος ο παπαγάλος


Σε ένα μπαρ μπαίνει μέσα ένας παπαγάλος και λέει στο μπάρμαν.

- Μπάρμαν, έχεις καρότα;

- Όχι, δεν έχω.

- Καλαααά, θα ξανάρθω.

Την άλλη μέρα ξαναπάει ο παπαγάλος στο μπαρ για καρότα.

- Μπάρμαν, έχεις καρότα;

- Όχι, δεν έχω.

- Καλαααά, θα ξανάρθω.

Ο παπαγάλος λοιπόν το έκανε σύστημα να πηγαίνει κάθε μέρα για καρότα.

- Μπάρμαν, έχεις καρότα;

- Όχι, δεν έχω. Και έτσι και ξανάρθεις και μου ζητήσεις καρότα θα σε καρφώσω στην ουρά.

Φεύγει ο παπαγάλος. Την άλλη μέρα νατος πάλι.

- Μπάρμαν, έχεις καρφιά.

- Όχι, δεν έχω.

- Ωραία, καρότα έχεις;


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr