Παντού...

Πηγαίνω τη γυναίκα μου παντού, αλλά πάντα βρίσκει το δρόμο για να γυρίσει. . .

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr