Τα κοινά..

Τι κοινό έχει μια ξανθιά και ένα μπουκάλι ?

Από το λαιμό και πάνω είναι άδεια!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr