Φο

Πώς λέγεται αυτή που αρχικά είχε μικρότερο στήθος;


Φο-βυζού!

Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr