Μπάι-σέξουαλ

- Πώς λέγεται ο μπαι-σεξουαλ λοχίας;

- Αμφιλοχίας!


Ανέκδοτο από το www.neo.gr
https://www.neo.gr